Lečenje zvukom
Da li ste znali da je postojala drevna lekovita solfeđo lestvica?

Tajanstvena lekovita svojstva ove izvorne lestvice i njenih frekvencija bude radost, intuiciju, duhovnost, regenerišu DNK i rešavaju probleme. Ova lestvica održava protok životne energije kroz telo čoveka. Izgleda ovako: UT, RE, MI, FA, SOL, LA. Lekovite vibracije svake od ovih frekvencija su ovakve:

 • UT (DO) - 396 Hz - oslobađa od krivice i straha; pomaže materijalizaciji ciljeva i uzemljuje;
 • RE - 417 Hz - razrešava situacije i stvara promene; rastvara blokade i leči traume; budi uspavane potencijale;
 • MI - 528 Hz - služi za transformaciju i čuda; popravlja DNK i vraća je u izvorno stanje; povećava životnu energiju, jasnoću, kreativnost, mir i radost;
 • FA - 639 Hz - čisti odnose i blokiranu komunikaciju; uspostavlja ponovno povezivanje i skladne odnose sa porodicom, partnerom i okolinom; pomaže ćeliji pri lečenju tumora: ćelije tumora se ne dele i ne komuniciraju sa okolinom, a ova frekvencija ih navodi na otvaranje i komunikaciju sa okolinom da bi se ponovo uspostavio protok, i tako uklanja barijere koje ih izoluju; fa takođe pomaže ćeliji da uspostavi „hiperkomunikaciju” sa duhovnim sferama;
 • SOL - 741 Hz - služi za čišćenje ćelije od toksina i buđenje intuicije; čestom primenom ove frekvencije čiste se ćelije od virusnih, gljivičnih i baterijskih infekcija; opušta i otvara;
 • LA - 852 Hz - služi za produhovljenje materije; pomaže ćeliji da pređe na viši nivo - da se hrani visokim vibracijama, svetlošću.
FA - 639 Hz - Čisti odnose i blokiranu komunikaciju. Uspostavlja ponovno povezivanje i skladne odnose sa porodicom, partnerom i okolinom. Pomaže ćeliji pri lečenju tumora. Ćelije tumora se ne dele i ne komuniciraju sa okolinom. Ova frekvencija ih navodi na otvaranje i komunikaciju sa okolinom da bi se ponovo uspostavio protok, i tako uklanja barijere koje ih izoluju. Fa takođe pomaže ćeliji da uspostavi „hiperkomunikaciju” sa duhovnim sferama.

Navedene zvučne frekvencije predstavljaju apsolutne visine tajne solfeđo lestvice i odgovaraju izgubljenim zvučnim frekvencijama pomoću kojih je moguće transformisati „duh u materiju” i obrnuto.

Prvo vibracijsko čudo koje postoji je frekvencija od 528 Hz, koja odgovara noti mi na lestvici. Čak se tako i zove: njen naziv potiče od fraze MIra gestorum, što na latinskom znači „čudo”. To je frekvencija koju genetski biohemičari koriste za oporavak DNK i njeno vraćanje u prvobitno stanje, u normu.

Istraživanja koja su na vodi rađena sa ovom frekvencijom pokazuju, na primer, da se voda koja je zagađena naftom pročisti od štetnih sastojaka nafte kada se izloži vibracijama od 528 Hz.

Zvuk Jupitera i Sunca vibrira na frekvenciji vrlo bliskoj 528 Hz. Za nju se kaže i da je „frekvencija ljubavi” jer se podudara sa bojom srčane čakre.

Za frekvenciju od 432 Hz kažu da je to Fibonačijeva prirodna rezonanca. Koristili su je i Bah, Mocart, drevni Egipćani, Sumeri, Peruanci. Istraživanja su pokazala pozitivne uticaje ove frekvencije na vodu i rast biljaka, a koristi se i u terapiji. Mi koji volimo biljke, i koji smo svom cveću puštamo Baha, znamo kako se biljke obese o zvučnike od sreće i divno rastu i cvetaju nakon ovih „zvučnih” tretmana.

Tri dodatna tona

Danas su originalnoj solfeđo lestvici dodata još tri tona, koja su dobijena permutacijama brojeva koji čine šest osnovnih frekvencija. To su:

 • 174 Hz - prirodna anestezija; ublažava bol, daje osećaj sigurnosti i ljubavi; veoma je efikasna za bol u leđima, nogama i stopalima;
 • 285 Hz - umirujuća frekvencija koja leči i obnavlja tkiva i organe;
 • 963 Hz - ovaj ton povezuje svaki sistem sa višom svešću i budi originalno, prirodno, savršeno stanje.

Prilikom upotrebe ovih tonova, treba biti pažljiv i ne treba preterivati. Nije dobro upotrebljavati previše tonova u isto vreme, jer su efekti svake frekvencije veoma snažni i mogu trajati nedeljama i mesecima nakon upotrebe. Najbolje je slušati samo po jedan ton desetak minuta dnevno.

 

Kako je otkrivena ova lestvica?

„Kad biste znali veličanstvenost cifara 3, 6 i 9, imali biste ključ univerzuma.” - Nikola Tesla.

Dr Džozef Puleo (otkrio je da originalna solfeđo lestvica u sebi krije tajni kod. Nastala je na temeljima srednjovekovne himne Svetom Jovanu Krstitelju, a napravio je Gvido Aretinski (997-1050). U nameri da olakša nastavu pevanja, on je za svaki stepen tadašnjih lestvica koje su imale oblik heksakorda (niza od šest tonova) upotrebljavao određen slog i to prema početnim stihovima navedene himne, koju je najverovatnije sam komponovao.Tekst himne glasi: Ut queant laxis resonare fibris, Mira gestorum famuli tuorum, Solve polluti labii reatum, Sancte Iohannes (kasnije SI). Tako da izvorna solfeđo lestvica izgleda ovako:

Ime Frekvencija Numerološka vrednost
UT (ut queant laxis) 396 3+9+6=18, 1+8 = 9
RE (resonare fibris) 417 4+1+7=12, 1+2 = 3
MI (mira gestorum)  528 5+2+8=15, 1+5 = 6
FA (famuli tuorum) 639 6+3+9=18, 1+8 = 9
SO (solve polluti) 741 7+4+1=12, 1+2 = 3
LA (labii reatum) 852 8+5+2=15, 1+5 = 6

 

Lečenje zvukom

Muzika pomaže pri pamćenju, prisećanju, opušta i otvara čoveka. Poboljšava memoriju, ublažava depresiju i nervozu. Džonatan Goldmen (Jonathan Goldman), poznati duhovni pevač i muzičar koji koristi zvuk u svrhu lečenja, ovako je oblikovao ovu paradigmu: SVETLO + ZVUK = STVARANJE, a Tomislav Budak je dodao i objašnjenje u svom tekstu o ulozi zvuka u lečenju: SVETLO (energija + namera) + ZVUK (ton + reč) = STVARANJE (isceljenje)

Šta to znači?

Svrha lečenja izvornim frekvencijama je da se sve dovede u ravnotežu. To se postiže dovođenjem našeg DNK u ravnotežu, i to prvo dominantne DNK, one dobijene od predaka preko majčine i očeve strane. Zatim da se dovedu u ravnotežu energije iz okoline koje dolaze do nas. Na taj način, osim fizičkog tela, dovodimo u balans i naša suptilna tela i celo naše elektromagnetno polje. Sve štetno, tuđe, što nam nije prirodno, a nalepilo se na nas tada se jednostavno razmagnetiše i napusti naše polje.

Ćelija prima naređenja kao i kompjuter. DNK kao kompjuterski program reaguje na frekvencije. Zato i afirmacije, hipnoza i sl. deluju na ljude. Genetski kodovi zapisani su jezikom sličnim ljudskom i mogu se menjati upotrebom verbalnih formula (rečenica, afirmacija). Kada se dovoljno dugo ponavljaju, zasite naše polje svojom vibracijom i memorišu se kao programi koji privlače željenu stvarnost.

Da li ste se zapitali zašto se u crkvenim obredima peva?

Još efikasnije od afirmacije je pevanje. Kada se afirmacija otpeva, tada je ona pojačana i zvučnom frekvencijom. Kada našoj želji ili cilju dodamo nameru, i otpevamo afirmacijom, naša namera se ponaša se kao magnet koji stvara energetsko polje koje privlači sredstva i okolnosti za ostvarenje cilja u materijalnoj realnosti.

Čovek je stvoren da bude zdrav, slobodan , radostan, srećan i ispunjen, da uživa i sam kreira svoj život, a ne da pati. Patnj, kao program usađena je u čoveka kasnije. Učenjem i vežbanjem, kroz podizanje svesti na višu vibraciju, to se može ispraviti i čovek se može vratiti na originalni nacrt, na normu. Ćelija se može isprogramirati iz individualnog ili kolektivnog nesvesnog, ali može biti programirana i od takozvane „više svesti”, Duše, i od univerzalne više svesti ili sveopšteg Duha.

To znači da čovek može da nauči kako da on sam bude odgovoran za svoj život. Svaki čovek može sam da kreira svoju realnost - prvo unutrašnju, a zatim i spoljašnju, i da preuzme odgovornost za svoje zdravlje i probleme koje ima.

Mi smo energetska bića koja vibriraju na određenoj frekvenciji. Naše telo je energija koja vibrira na zgusnutoj frekvenciji. Na nas utiču vibracije iz okoline. Čak 70% ljudskog tela je voda. Zvuk deluje na kristale u vodi, a to znači i na kristale vode u našem telu i ćelijama. Osim na vodu, zvuk deluje i na jezgro ćelije, na hromozome i DNK.

Lečenje zvukom

Prema kvantnoj fizici, prostor u ćelijama nije prazan, nego je to elektromagnetni prostor, pun potencijala. Samo 3% poznatih DNK uputstava se koristi za našu fiziologiju. Oko 97% je neiskorišćena DNK. DNK je odgovorna ne samo za izgradnju fizičkog tela, nego je i supervodič, biočip u telu koji skladišti i čuva svetlost i informaciju. DNK komunicira svojim karakterističnim oblikom - dvostrukom isprepletenom spiralom molekula DNK, koja predstavlja idealnu elektromagnetnu antenu. Kada bismo razvukli DNK lanac , on bi bio otprilike 2 metra dugačka antena sa frekvencijom od 150 megaherca. Ovo je frekvencija radio i TV talasa, i WiFi telefona. Sada je jasno kako onda ti aparati mogu da utiču na ljudsku DNK i automatski pohranjuju informaciju u ćeliju.

Ljudi i okolina prenose nam svoje vibracije samim svojim prisustvom. Preko medija smo stalno bombardovani nezdravim frekvencijama. Najpopularnija, svima dobro poznata frekvencija kojom nas mediji svakodnevno zatrpavaju je vibracija straha. Tuđe vibracije „uplivavaju” u naše polje, postaju „naša stanja”, pogađaju naše telo, a da mi toga nismo ni svesni. Mi smo neprekidno bombardovani tuđim vibracijama koje su na raznim štetnim frekvencijama. Nije onda ni čudno što se osećamo loše i što se razboljevamo.

Jednostavno mi je loše od „nečega iz vazduha”, pričala je moja baba Natalija, a ja joj se smejala. Sada mi više nije smešno.

Kada na te tuđe vibracije još dodamo i naše stanje (misli, emocije, ponašanje), ako je ono mučno i štetno i predugo traje, obaramo svoj imunitet.

Mi muziku slušamo celim našim bićem i njena terapeutska svrha je izuzetno važna. Muzika bi u sebi trebalo da nosi sve osnovne lekovite frekvencije, ali to, nažalost, nije tako.

Šta su to štetne frekvencije?

Standardna frekvencija današnje muzike dolazi nam preko 440Hz. Ta frekvencija je loša za naše zdravlje. Sa 442 Hz štim je podešen na 440 Hz što je „raštimovalo” ljudski um i telo i poremetilo veze sa kosmosom i prirodom. Promenu štima na 440 Hz prva je predložila i usvojila Nemačka 1939. godine. Oko 25.000 poslatih peticija muzičara iz mnogih zemalja koji su tražili da se kamerton (referentni ton u muzici po kojem se štimuju svi instrumenti) vrati na A=432 Hz, nije urodilo plodom. Godine 1953. muzika širom sveta podešena je na 440 Hz.

Nažalost, danas je naša svakodnevica ispunjena stresom, a stanje konstantnog stresa može narušiti naše zdravlje. Neophodno da se ozbiljno posvetimo vežbama opuštanja i da zaštitimo svoje ćelije od bolesti i propadanja što je više moguće. Naučno je dokazano da bakterije mogu da postoje i razvijaju se samo na niskim frekvencijama. Zato nas kada smo na visokim vibracijama zaobilaze bakterije i virusi.

Emocije takođe emituju različite vibracije. Interesantno je da pozitivne emocije, kao što su ljubav, zahvalnost, dobrota, velikodušnost, emituju visoko frekventne talase, koji dostižu i do 150-200 Hz. A negativne pojave, kao što su gordost, prezir, strah, tuga, bes, emituju vibracije niske frekvencije - od 0,1 do 3 Hz).

Emocija

Frekvencija Hz

Prosvetljenje

700 +

Mir, saosećanje

600

Radost

540

Ljubav

500

Razumevanje

400

Prihvatanje

350

Marljivost

310

Neutralnost

250

Hrabrost

200

Ponos

175

Ljutnja

150

Želja

125

Strah

100

Tuga, žalost

75

Apatija

50

Krivica

30

Poniženost

20

 

Emocije niskih frekvencija, niže od 200 Hz slabe naše telo, a emocije visokih frekvencija više od 200 do 1000 Hz ga ojačavaju.

Nasuprot Hokinsovoj skali nivoa duhovne i emocionalne svesnosti, Dž. Jang je razvio električni instrument kojim se mogu meriti frekvencije vibracije ćelija u telu. Vršio je merenja na pacijentima obolelim od raznih bolesti i utvrdio da je opseg zdrave frekvencije ljudskog tela 62-68 Hz. U ovom opsegu i iznad njega nijedna osoba nije bolovala ni od kakve bolesti. Na frekvenciji 58 Hz već je moguć razvoj prehlade, grip se javlja na frekvenciji ispod 57 Hz, kandidijaza ispod 55 Hz, a ispod 42 Hz - rak.

Šta da radimo sa svim ovim i da li postoji lek za ovu pojavu? E pa gle čuda, postoji! Umesto loših vibracija koje nam puštaju, lažne solfeđo skale koja nam je podmenuta, postoji ona „prava” skrivena, istinska kosmička vibracija, usklađena sa ljudskim bioritmom. Ona stimuliše vibraciju zdravlja, kreativnosti i rešavanja problema.

Kako održavati optimalnu vibraciju?

Negujte dobre vibracije i bićete zdravi!

Sva živa bića proizvode elektromagnetno polje i emituju talase u frekvenciji od 0 do 30Hz. Prirodna frekvencija Zemlje je 10 do 11,5 Hz, kako je otkrio Tesla. Šuman, nemački naučnik, otkrio je postojanje prirodnog radio-signala koji se širio kao talas oko naše planete, između zemlje i jonosfere, sa frekvencijom od 7,83 Hz. Ona ne potiče iz Zemlje već je posledica interakcije magnetnog polja Zemlje i jonosfere (zračenja koje stiže sa Sunca).Taj signal se zove „Šumanova rezonanca”. Šumanovi talasi održavaju život i usmeravaju ljudski mozak. Odsustvo Šumanovih talasa stvara mentalne i fizičke zdravstvene probleme u ljudskom telu.

 Šumanova rezonanca, frekvencija od 7.83 Hz, jedna je od onih koje imaju mnoštvo pozitivnih efekata na ljude, počevši od bržeg oporavka i zalečenja rana do bržeg učenja.

Pošto na epifizu utiču promene zemljinog magnetnog polja, one utiču i na proizvodnju hormona. Na epifizu i na proizvodnju hormona, posebno melotonina, važnog nervnog hormona i onkostatika (koji sprečava rak), pozitivno utiče Šumanova rezonanca. U njenom odsustvu, ovi hormoni se ne proizvode, a njihova je proizvodnja smanjena u prisustvu elektromagnetnog zagađenja. Šumanova rezonanca utiče i na hormon rasta.

Slušanjem Šumanove rezonance vežbamo mozak da se naštima na frekvenciju ubrzanog oporavka i učenja. Osim jačeg imuniteta i dubokog mira, harmonijsko oscilovanje sa frekvencijom naše planete postaje frekvencija našeg srca i moždanih talasa kao kada iskusimo bezuslovnu ljubav. Ljubav je frekvencija na kojoj dolazi do izlečenja.

Samo nakon par minuta slušanja Šumanove rezonance, ne samo što će bioenergetsko polje tela postati izbalansirano, već će i snaga i veličina ovog polja porasti tri puta, što će poništiti efekte negativnih zračenja i zagađenja.

Kada posmatramo misli odnosno ljudski mozak, kada smo budni, analitični, mi smo u beta stanju talasa, a kada se odmaramo, kada smo u ulozi posmatrača, tada smo u alfa stanju talasa.Postoji nekoliko vrsta talasa i to su:

 • alfa talasi su na frekvenciji 8-14 Hz, što je stanje opuštenosti ili stanje snova; u tom stanju čovek je u rezonanci, jedinstvu sa prirodom, kreativan je i može da vizualizuje;
 • teta talasi su na frekvenciji 5-7 Hz, i to su talasi tokom meditacije i duboke relaksacije, kada se javljaju visoka kreativnost i spontana izlečenja;
 • beta talasi su na frekvenciji 14-30 Hz, i to su talasi u kojima se nalazimo tokom budnog stanja, nesinhronizovani su i korisni su za rutinske poslove, ali su i talasi stresa;
 • delta talasi su na frekvenciji 0,5-4 Hz, i to su stanja dubokog spavanja bez snova, duboke relaksacije, pristupa kolektivnom nesvesnom;
 • gama talasi su na frekvenciji 40-200Hz, i zovu se još i talasi genija; odlikuju ih visok nivo svesti, vantelesna i mistična iskustva;
 • epsilon talasi su na frekvenciji ispod 0,5 Hz, a takođe ih odlikuju ekstaza, spiritualna i vantelesna iskustva.

Ispod 14Hz naše ćelije trepere u rezonanci sa prirodom. Ukoliko bi se svaki čovek na planeti potrudio da svoje stanje drži ispod 14Hz, imali bismo raj na zemlji. Savršeno mesto za život. To je stanje smirenosti, inspiracije i kreativnosti, u kome jasno sagledavamo sve prepreke na putu ka cilju i uspehu i možemo lako da ih otklonimo.

Alfa talasi su stanje u kome je dobro raditi na ciljevima. 

Lečenje zvukom

Kako podići vibraciju?

Kao prvo, treba birati društvo i svesti stres na minimum. Izbegavajte ljude i situacije sa teškim emocijama, strahom, besom i agresijom. Hteli ili ne, njihove vibracije utiču na vas i u njihovom prisustvu za kratko vreme počinjete da se osećate neprijatno. Odjednom osetite tugu ili strah i pitate se: odakle sad ovo? Ta stanja vas blokiraju, obaraju vam vibraciju, a što je još gore - počinjete i vi tako da zračite. A kako zračite tako i privlačite.

Distancirajte se od informacija koje dolaze iz medija, izbegavajte vesti i scene nasilja, jer tada mozak nesvesno prerađuje ove informacije i mi snižavamo svoju vibraciju i slabimo svoj imuni sistem.

Okružite se lepim stvarima od kojih imate pozitivne misli, koje bude u vama duhovnu i fizičku harmoniju.

Boravak u prirodi, sport, energetski rad na sebi, meditacija, pozitivne afirmacije, lekovita muzika i zdrava hrana su samo neki od načina da negujete svoje zdravlje. Možete i da nabavite kućnog ljubimca, na primer, mačku. Zvuk predenja mačke je lekovit, a takođe i etarska ulja.

Sirova hrana podiže vibraciju i dobro bi bilo da je zastupljena čak 80% u našoj ishrani. Zamrznuta i sušena hrana je takođe dobra, ali ne u tolikoj meri kao sveža. Industrijska hrana (sve što se kupuje u kesi, kutiji ili konzervi) snižava vibraciju, pa je treba izbegavati. Kafa, npr. vrlo brzo snižava frekvenciju tela, čak za oko 10 Hz.

Podizanjem frekvencije, uravnotežuje se vaše elektromagnetno polje, privlačite mir, harmoniju i radost u život. Pojačava se vaša sposobnost samoizlečenja, razvija kreativnost i sposobnost samoostvarenja na svim poljima.

Svojom visokom i pozitivnom vibracijom postajete lekoviti i za svoju okolinu.

 

Duhovnom terapijom možete izaći na kraj sa teškim emocijama i strahovima, koji su samo lično vaši, nezavisno od okoline. Možete da naučite kako da aktivirate svoj DNK do punog potencijala, da transformišete negativne programe utisnute u vaše ćelije, da stvorite zdrave, prirodne, korisne programe za vas, da te nove informacije utisnete u svoju „praćeliju”, prvu ćeliju koja je nastala vašim začećem i koja predstavlja svojevrsni komandni centar za vaše telo. Transformisane, nove informacije zatim preko praćelije šaljete u svaku ćeliju vašeg tela.

Više o ćelijskom reprogramiranju možete pročitati u članku Tomislava Budaka na: http://tomislavbudak.com/tecajevi/energetski-rad/13-intencijska-energetika-i

Detaljnije informacije o Lečenju zukom možte pročitati u članku Tomislava Budaka na: http://tomislavbudak.com/clanci/napredni/52-uloga-zvuka-u-procesima-iscjeljivanja-prvi-dio