Čemu služi meditacija

Tokom meditacije ponekad se dešavaju moćna isceljenja i snažni A-ha efekti i širenje svesti.

U toku rada na grupnoj radionici radi se nekoliko vrsta meditacije. Prva meditacija je disanje. Kroz disanje uspostavljamo ritam disanja, smirujemo puls, balansiramo rad srca, hormona.

Nakon toga nastavljamo meditaciju koncentracijom na delove tela. Tokom te meditacije otpuštamo stres, opuštamo mišiće, izbacujemo kisele misli iz uma. Svoje emocije nosimo u telu, a 90% otrova u telu potiče od emocija.

Dok se opuštamo, u pozadini se čuju zvuci drevnih iseljujućih frekvencija, te ujedno teće i zvučna meditacija, koja nas prenosi u izmešteni prostor i vreme vodeći nas u naš unutrašnji prostor mira i tišine. Nestaje prošlost i prestaju nagađanja o budućnosti. Iz stanja dulanosti uplovaljvamo u stanje jedinstva.

Meditacijom dovodimo um iz haosa u tišinu. Pristupamo polju više svesti iz ja u jedno sa svim što postoji. Meditacijom kupamo um, i sagledavamo iskustvo iz više uglova. Time širimo kreativnost, dobrobit, ljubav, sreću. Meditacija nam prenosi znanje univerzuma i otvara nas za mudrost koja postiji u nama. Meditacija usporava vrtlog haosa. Kada stišamo buku koju prave misli, pristupamo dubljim nivoima svesti.

Kada se vraćamo, izranjamo iz mira i tišine, krećemo da opažamo pojave. Tada se i značenja i aktivnosti vraćaju u svest. Aktivnim umom istražujemo pojave i forme. Tihim umom dobijamo bistrinu I ravnotežu svesti.

Tako usmeravamo svoju energiju na donošenje naprednih odluka koje služe nama, čovečanstvu i planeti.

U životu se sve vrti oko pažnje i namere. 

Korišćena literatura: knjiga Tajne Meditacije - Daviđi