Misao i stvarnost

Greške u koracima

Ponekad čujem od svojih klijenta koji imaju konstelacijski složeno porodično stablo, dosta drugih stvari poslaganih u vezi sa porodicom, a i većinu očišćenih trauma i blokada, kako, ipak, i dalje izgovaraju iste rečenice, kao npr:

- Meni moji roditelji nisu ništa dali.

- Meni su moji roditelji najveći neprijatelji.

- Mene moji roditelji zlostavljaju.

Obratite pažnju na te reči i misli ako se i vama dešavaju! Setite se posta kako se misli materijalizuju i postaju organske u vešem telu. Neki loši aspekti našeg života jesu rezultat onoga što smo nasledili od porodice, ali je do naše odgovornosti i karatktera kakve priče sebi i o sebi pričamo. Mi živimo ono što pričamo. Pričanjem se pokreće zakon privlačenja okolnosti, događaja, osoba, situacija.

Mnoge teorije koje se bave ljudskim mišljenjem tvrde da se misli ponavljaju na 17 sekundi, pa kad se taj proces ponovi četiri puta (17x4), tj. posle 68 sekundi ili nešto malo više od minuta, pokreće se zakon privlačenja I kreće odgovor svemira I materijalizacija onoga što mislimo I pričamo.

Pročitajte kako rade misli u prethodnom postu, pa razmislite o svojoj odgovornosti za svoj život. Roditelji su prošlost. Ono što vi sada činite sa svojim mislima jeste vaša sadašnjost, a i budućnost. Još stotinu radova vam ne bi bilo dovoljno, ako ne biste preuzimali odgovornost za ono što mislite, izgovarate i pričate o sebi, i sebi samima i ljudima oko vas. Važno je da osim čišćenja trauma, svakodnevno ponavljate “Stop!” tzv. toksičnim mislima. I da ih, ako se pojave, preokrećete u pozitivne. Ako ništa drugo, umirite se disanjem, kažite sebi smiren/a sam i uputite sebi unutrašnji osmeh! Momentalno ćete podići sebi vibraciju i izaći iz starih priča. Takođe, ako vas baš obuzme, recite sebi: “Tamo sam već bila, i to mi nije donelo ništa dobro. Ne želim više da idem tim putem. Sada ovo menjam - odmah.” I promenite!

Pitaju me kada je završen rad na mami i tati? Onda kada prema njima možete da osetite bezuslovnu ljubav i kada ih vidite u svetlosti. Do tada, ima i treba da se radi.

Emitovanje u okolni prostor

Misli izazivaju i moždane talase i šire ih u okolni prostor.

Pored toga što se pretvara u deo našeg tela, postaje organska, materijalna, misao se istovremeno širi i u okolni prostor i utiče na jone u našem okruženju i našu okolinu.

Dakle, energija misaone slike kreće se u dva smera: unutar organizma i u spoljašnji svet.

Na taj način mi možemo da utičemo i na sebe, svoje stanje, i na svoju okolinu.

Svesni uticaj na sopstvenu vibraciju

Misli, osim što postaju materijalne i organske i tako se pretvaraju u deo našeg tela, takođe izazivaju i moždane talase, a oni se zatim šire u okolni prostor. Svaka naša misao utiče na jone u našem okruženju i na našu okolinu. Dakle, energija misaone slike kreće se unutar organizma onog ko misli i u spoljašnji svet. Na taj način mi možemo da utičemo na sebe i svoje stanje, ali i na svoju okolinu.

Kad se ujutru probudimo, prvo nam se uključuje leva hemisfera mozga. Ona registruje sve materijalne podražaje iz sveta koji nas okružuje i pomaže nam da obradimo te čulne informacije. Njome razmišljamo o običnim stvarima i svakodnevnim problemima. Ona koristi logiku, uzročno-posledične odnose, matematiku, brojeve, reči. To stanje se zove beta stanje svesti, a moždani talasi u beta stanju osciluju na frekvenciji višoj od 16 herca.

Desna hemisferamozga je često uspavana. Ona je zadužena za duhovna iskustva, za promišljanje smisla događaja, ljudi i odnosa, za metafizičke fenomene. Ona je nadlogična: ne odnosi se na prošlost i prošla iskustva kao što je slučaj sa logikom, već na duhovna iskustva koja su izvan vremena i prostora. Desna hemisfera koristi maštu, sanjarenje, slike, celovito sagledavanje, boju, ritam. Taj ritam je mirniji i zovemo ga alfa ritam moždanih talasa koji osciluju na frekvencijama od oko 8 do 14 herca.

Naš cilj je da koristimo obe hemisfere mozga, kao što to rade stvarno uspešni ljudi i geniji. Kada uskladimo rad desne i leve hemisfere mozga, snižavamo frekvenciju na oko 10 Hz. To je stanje najnižih frekvencija, pri kojima čovek još uvek budan, ali ima mogućnost da voljno, a lako i neusiljeno oblikuje misli i želje u slike koje projektuje. Na taj način, kroz smireniji um, čovek sam za sebe stvara uslove za zdraviji, srećniji i ispunjeniji život, život koji odlikuju duboki i celovitiji uvidi i lako rešavanje problema.

Molitva i meditacija su neki od načina kojima se smiruje um. Molitvom se usporava rad moždanih ćelija upravo na frekvenciju od oko 10 Hz. Tada smo budni i operativni, a smireni. Kada razgovarate sa drugima, umesto da ulazite u rasprave, ono što vam ne odgovara u razgovoru nadgrađujte svojim mislima. To će vas smiriti i uvesti u opušteno alfa stanje moždanih talasa, proširiće vam vidike i pomoći će vam da dođete do boljih rešenja za probleme. Koristite reči sa više značenja. Na primer, reč „zdravo” nosi poruku koja hrani naše ćelije hormonima sreće i zdravlja, dok „ćao” ne ostavlja nikakav koristan trag. Čak i najšarmatnijim „ćao” međusobne odnose samo otaljavamo.

 

Pročitajte više o  lekovitim frekencijama