Kako zamišljati budućnost

Budućnost, čak i daleka, pruža veličanstvenu perspektivu celom svetu, jer je zapisano da će se čovek u svom razvoju sve više i više približavati Božanstvu. Potrudite se da zamišljate to izvanredno stanje procvata, prolepšavanja, jačanja i već ćete ga probati, doživeti, biće ostvareno za vas.  Evo jedne izvanredne vežbe koja ima moć da potpuno promeni vaš život. Ljudi su daleko od toga da razmišljaju na ovaj način i njihov život ostaje taman, tužan, nesrećan. 

Postoje dve velike istine koje treba poznavati. Najpre, da je misao stvarna snaga, zatim da vam ona omogućava da se prebacite u budućnost i da tu budućnost živite unapred.Gledajte, na primer, ako treba da se suočite sa nekom opasnom situacijom, da polažete neki ispit ili izađete pred sud, vi više dana unapred  drhtite i brinete kako će se to završiti? Isto tako, kada mislite da ćete se sresti sa onim ili onom koje volite i ljubite vi već doživljavate radost tih bliskih ili dalekih momenata. Kada pomislite da ćete ići u pozorište da gledate neku predstavu, da ste pozvani na neku večeru na kojoj će jelovnik biti izvrstan, vi već doživljavate to veče, unapred se radujete. Ako misao može da vas prenese u tako blisku budućnost, zašto da ne i u daleku budućnost?

Moć i snaga misli je stvarna, kako za pozitivnu tako i za negativnu stranu, zato se njima treba služiti samo u pozitivnom smislu. Prosvećenici koji su posmatrali sve te činjenice otkrili su izvanredan način da poboljšaju svoje postojanje, dok se većina ljudi nikada ne zaustavlja na iskustvima svakodnevnog života da bi izvukli korist: oni žive na nesvestan način i uvek u negativnom smislu, uvek opuštenog lica, uvek obuzeti onim što ne valja, onim stoje strašno, katastrofalno. Nema nesreće, ali oni tako često misle na nju da ona na kraju dođe: daju joj snagu time što stalno na nju misle i uspeju daje i privuku!

Svako je mogao da ustanovi da živi u strahovima ili nadi dok iščekuje neki događaj. Ali zašto živeti samo u bliskoj budućnosti, onoj od danas ili sutra? Kada govorim o budućnosti pod tim podrazumevam daleku budućnost, onu koja je za čovečanstvo mnogo kasnije, kroz milione godina, možda! Kada vidim kako ljudi misle o budućnosti, nalazim da je to toliko bliska budućnost, da je za mene već prošlost. Jer ono što ja nazivam prošlošću su tuga, patnje, sumnje, zbrke, muke. A oni večno ponavljaju tu prošlost jer je projektuju u budućnost. Očekujući da će se u budućnosti desiti patnje oni ih već sada žive, ne znajući daje ta njihova tobožnja budućnost već u stvarnosti prošlost. Prošlost, kako je ja razumem, je jedno vrlo jadno stanje svesti u kome uvek nešto nedostaje, dok je budućnost savršeno stanje svesti. Dakle, sva nesavršena stanja svesti kroz koja vi prolazite: strahovi, sumnje itd. - ne podrazumevaju budućnost, ona pripadaju prošlosti, jer je prošlost nered, mana, bolest, životinjizam. Budućnost je, nasuprot tome, poboljšanje, usavršavanje, jer svi idemo ka perfekciji.

Sve dok projektujete nesavršenost od juče na dane u budućnosti, vi nastavljate da ih proizvodite, da ponavljate staru prošlost i vaša budućnost nije ništa drugo do ostaci prošlosti koju ste izbacili napred. To je projekcija u budućnost - ali svega što je falično i crvljivo. Međutim, ako projektujete sve stoje lepo, svetio i savršeno vi već živite stvarnu budućnost  koja vas čeka. Ta budućnost je već stvarna jer je vi živite. A osetiti u sadašnjosti stvari koje još nisu ostvarene jeste dokaz da su one već stvarne u nekom drugom obliku, ne na fizičkom planu već na planu misli. To je već izvanredno. Dakle, evo šta treba da se radi: vežbajte se u tom smislu i videćete da više nećete moći da živite istim životom kao dosad, to će biti nemoguće.

Za vas je blagoslov da saznate ove istine. Već od danas ste bogatiji i naoružani da, iz dana u dan, obogaćivani novim saznanjima, možete da formirate budućnost koja će biti potpuno različita od prošlosti. To je apsolutno i matematički tačno, kao što su tačni veliki univerzalni zakoni. Ne ostaje vam ništa drugo nego da se bacite na taj duhovni rad. A prva stvar je da počnete da nadgledate vaše misli. Bilo šta da radite, bacite uvek jedan pogled duboko u sebe da biste znali šta radi i gde se nalazi vaša misao. Uvek treba biti oprezan, jasan, svestan! Ponekad, kada sam postavljao pitanje: "Na šta mislite?" - nisu znali da mi odgovore, nisu vodili računa. To je neshvatljivo, celoga dana su mislili, a ne znaju šta su mislili. Kako mogu pod tim uslovima da budu sposobni da nadvladaju instiktivne snage, da ih usmere, da ih koncentrišu i da ih upotrebe?  To je totalno nemoguće! Ako dozvolite da vam u misli uđe bilo šta nesvesno i bez ikakve kontrole, te iste sile će uspeti da vas savladaju. Da biste bili njihov gospodar, prvo treba da uzmete situaciju u svoje ruke, tj. da uvek budete svesni misli i osećanja koja vam prolaze kroz glavu. To je najveći kvalitet učenika: uvek je svestan i u svakom momentu zna prirodu strujanja talasa koji prolaze kroz njega. Čim se uvuče u njega neka negativna misao ili osećanje, on je odmah zaustavi, izmeni ili preobrazi.

To je prvi posao: ukrotiti, usmeriti i vladati svim što se dogadja u nama. Ovo zabeležite jer je to apsolut. Prava Nauka o prosvećenju počinje od toga: nikada ne dozvoliti da se nešto dogodi u nama, neki psihički fenomen, neki osećaj, a da ga nismo svesni.Većina ljudi imaju svest o svom unutrašnjem životu tek kada prođu kroz tragedije ili katastrofe. U takvim momentima, da, oni osećaju da se u njima dešava nešto jezivo. Ali kada su događanja manje upadljiva, oni ih nisu svesni i tako dopuštaju da se u njima nagomilavaju negativni elementi koji ih, malo po malo, uništavaju. Kada ih primete isuviše je kasno za lečenje.

Dakle, vaš prvi zadatak je da sačuvate bistrinu duha, da nadgledate sve što se u vama.  dešava i čim se pojavi neki negativni element, da učinite sve što je u vašoj moći da ga ispravite: jedino tako možete da postignete istinitu moć. Osnova svih moći je tu, u sposobnosti da sebe nadgledamo. A to ne ometa ostale aktivnosti, rad, stvaranje. Neki zamišljaju da ako počnu da se posmatraju i analiziraju onda neće raditi ništa drugo. Baš nasuprot, analiza treba da postane navika. Oni koji zamišljaju da će se njihov psihički život organizovati sam, a da ne ulože bilo kakav napor u raščlanjivanje i razjašnjavanje, biće razočarani. Uzaludno je očekivati velika duhovna ostvarenja ako nam nedostaju osnovni kvaliteti da započnemo sa radom.

A početak je - biti uvek budan, oprezan, da bismo odmah bili svesni struja koje prolaze kroz nas. Ima trenutaka kada se bavite sitnicama: čišćenjem, ili vozite auto, i usredsređeni ste na ono što radite. A, u stvari, jedan deo vas je udubljen u negativne misli i osećanja, u gnev, itd. - i to traje već satima a da niste ni primetili. Toga treba biti svestan, inače su one u vama kao podzemne reke, ne prestaju da teku sve dok vi ne intervenišete da biste nešto izmenili.

Vidite, uvek se vraćamo na pravilo iskazano od Isusa: "Budite budni i molite." Biti budan svakako da znači - ne spavati, ali ne spavati na duhovnom planu. Uvek treba biti budan i oprezan u svojim mislima, da bismo uočili strujanja koja su nečista i štetna i izbeći ih. Onaj ko nije oprezan i budan izložen je svakojakim opasnostima. Nema ničeg goreg nego živeti zatvorenih očiju. Treba držati otvorene oči da biste u svakom momentu bili svesni onoga sto se događa u vama. Samo onaj ko drži otvorene oči poseduje inteligenciju unutrašnjeg života i neće dozvoliti da ga sveže bilo koja sila, bilo koja bitnost.

Jasno je da uspavanog čoveka bilo ko može da iznenadi i napadne! Treba dakle biti budan.

A sada - moliti - šta znači moliti? Posle budnosti tj. kada smo bacili pogled da saznamo šta se dešava, vi se umešate direktno u poslove da biste ovaj elemenat izostavili, onaj drugi dodali, da biste zavladali situacijom i sprečili da vas neprijatelji razgrabe i opljačkaju. To znači molitva. Moliti, znači doneti lek, poboljšanje, a da bi se to postiglo najbolji metod je priključiti se Nebu.Ljudski mozak je radio ili televizijski aparat: on hvata izvesne stanice, izvesne talasne dužine. Ako na vašem tranzistoru okrenete jedno dugme možete da izaberete vašu emisiju: muziku, vesti... I u vama je isto tako: ako greškom pritisnete neku dugmad, čućete neku paklenu muziku, dreku, svađu. Onda, promenite frekvenciju (talasnu dužinu)! Preko misli, pomoću mašte, pritisnite neko drugo dugme, to je bar lako i slušaćete emisije sa Neba. Moliti, znači pritisnuti dugme najkraćih i najbržih talasnih dužina koje vas stavljaju u vezu sa Gospodom, na taj način menjate kretanje i vibracije unutar vas samih.

Moliti, znači pokrenuti u sebi pozitivan, jasan, božanski potez. Ne zaboravite nikada: prvi korak prema slobodi, prvi korak prema moći jeste da najpre bacite jedan pogled unutar sebe da biste videli gde ste, i da se ispravite onoliko kolike su vam mogućnosti.

Pravilo 'ostanite budni i molite' je od velike važnosti u duhovnom životu. Fizičkom telu treba dati onoliko sati spavanja koliko mu je potrebno: ali duh u vama ne treba nikada da spava. Spavajte ali neka vaš duh nastavi da radi čak i za vreme sna. Ima toliko ljudi na zemlji koji su nesrećni, bolesni, koji su u tami: i Prosvetitelj, naročito noću, može da im pomogne. Njegovo fizičko telo se odmara ispruženo, nepomično ali njegov duh odlazi svuda da pomogne i prosvetli druge. Njegov duh ne spava, ostaje aktivan. I vi takođe možete da započnete ovaj rad pod uslovom da naučite da se  pripremate za san. Pre nego se uspavate, recite sebi: Evo noćas ću napustiti svoje telo da bih otišao da se obrazujem u nevidljivom svetu i da pomognem ljudima. Ne zaboravite nikada da se uspavate sa tim divnim idealom - da odete i izvršite radove na drugoj strani, jer zahvaljujući tom idealu vi ćete sagraditi vašu budućnost i budućnost celog čovečansva.