Koučing kojim se ja bavim se oslanja na tehniku  Slaganje porodičnog stabla, koja je deo metodologije Transformacije Karmičkih Obrazaca, koju je osmislio Tomislav Budak. Metoda je jednostavna, efikasna, ekološka i daje odlične rezultate. Kroz praktičan rad na porodičnoj mapi možete da otkrijete uzroke problema, da ih otklonite i ostvarite svoje ciljeve. Jednostavno i  uspešno se uočavaju uzroci problema i prevazilaze prepreke, blokade i šabloni.

Transformacija karmičkih obrazaca je originalni sistem za lični razvoj i rad na takozvanom duševnom, odnosno karmičkom čišćenju. Osnivač ovog sistema je Tomislav Budak. Sistem je nastao tokom sedamnaest godina - od 1990. do 2007. godine na osnovu njegovih istraživanja i teorijskih i praktičnih saznanja o procesima unutrašnje transformacije. 

Više o ovome možete pročitati na:  www.tomislavbudak.com.    

Iskustvo

  • 10 000 sati rada na svom ličnom razvoju
  • 15 godina  individualnog I grupnog  rada, kroz praksu  I edukaciju
  • 4000 sati individaulnog rada sa klijentima na radionicama I tretmanima
  • 200 sati na energetskim edukacijama
  • 2000 sati na Porodičnim konstalacijama, edukaciji I praksi
  • 200 sati  na edukaciji za terapeuta Transformacije karmičih obrazaca
  • 500  sati edukacije na raznim ostalim metodologijma za rad na ličnom razvoju