Uloga terapeuta

{Image1}Tokom ovog procesa duhovni terapeut zajedno sa klijentom razmatra probleme . Uz pomoć kvalitetnih tehnika kroz edukaciju i podršku ukazuje klijentu na različite izbore i mogućnosti. Na osnovu toga klijent sam dolazi do najboljeg rešenja za njega. Terapeut u ulozi vodiča ne kritikuje, ne osuđuje, ne savetuje niti odlučuje umesto klijenta. Kroz ovaj proces klijent sam otkriva i upoznaje sebe na nove načine. Dolazi do spoznaje svoje prave prirode, istinskih želja, iz duše i sledi prirodni način da ostvari svoje ciljeve koji su u duhu istinskih vrednosti.

Tokom rada, fokus je na uzroku i rešenju problema. Umesto da se pričaju po sto puta iste priče u krug i da se tako ventilišu emocije, klijent se hrabro i direktno suočava sa problemom. Tim procesom koristi i razvija svoje talente i sposobnosti i stiče nove veštine kroz direktno duhovno iskustvo. Uče se lekcije iz života, problemi dobijaju novi smisao. Sa novim alatima raste i samopouzdanje, vera u sebe, a nova pokrenuta energija smanjuje nivo straha i stresa u svakodnevnom životu. Tada su to trajni rezultati, istinski proživljeni i doživljeni i deo klijentovog životnog iskustva. Tako se gradi zdrava osnova za život.

Trajanje terapije

Broj potrebnih radionica varira od prirode i težine problema, kao i od osobe koja radi rad. Neko ima lakši problem, neko teži, svako je drugačiji.

Često klijenti nakon rešenja akutnog ili hroničnog problema i ostvarenog cilja nastavljaju da dolaze i dalje da na ovaj način rade na sebi. I svi ih pitaju: Zašto? Šta će ti sad to? Zar ti nije dosta? Zato što shvate da kada radite na ostvarenju cilja, vi istovremeno radite i na razvoju svoje ličnosti.

Brzina rada zavisi od:

  • vrste problema (nije isto kupiti auto ili naći dobar posao ili se izlečiti od bolesti)
  • ličnih talenata i sposobnosti (neko može da vizualizuje odmah, a neko mora prvo to da nauči i vežba)
  • nivoa dosadašnjeg znanja i iskustva kojim klijent raspolaže (oni koji su se već bavili nekom vrstom duhovnog rada, u boljoj su „formi” od početnika)
  • podrške prijatelja i porodice (kada porodica nema razumevanja za vašu potrebu da se na ovaj način se bavite sobom, i ako pokušavaju da vas odgovore, teže je raditi; partnerima i porodici često ne ide u korist da se vi menjate jer kako se menjate vi, tako ih automatski dovodite u situacije u kojima moraju da se menjaju i oni, a to onda stvara pritisak u odnosima)
  • obaveza u svakodnevnom životu, vremena, novca.

Dešava se da klijentima ide dobro ovaj način rada na sebi, a onda odjednom odustanu. To je šteta. Umesto toga, bilo bi dobro da, ukoliko niste zadovoljni tokom terapije, popričate sa terapeutom. Nemojte da se ljutite kao mala deca, nego pronađite zajedno sa vašim terapeutom drugačiji pristup ili vrstu radionica kako biste pronašli efikasniji način rada i onaj koji je vama udobniji.

Kada je zdrava duša, spremni smo i za doživljaj duha i dalji duhovni rast. Direktan doživljaj duha poznat je kao prosvetljenje, ali o njemu ćemo više reći nekom drugom prilikom. ali toliko o tome za sada.

O duhovnoj terapiji pročitajte OVDE
O terapeutskom radu pročitajte OVDE
Više o  Transformaciji karmičkih obrazaca pročitajte  na  sajtu Tomislava Budaka.