Udruženom energijom više ljudi koji rade na istom cilju, polje u kom se radi biva jače i intenzivnije, a informacije do kojih se dolazi su jasnije, preciznije, čistije. Nekada su neke teme iz našeg života preteške ili previše komplikovane, pune tajni da bismo mogli sami da ih iznesemo na svetlo dana. Nije lako pogledati istini u oči.

Učesnici grupe kroz tuđe radove urade puno svojih ličnih tema. Često imamo slične teme, slične blokade kao i oni u čijem radu učestvujemo. Prisustvovanjem u takvim radovima, sa distancom, u stanju smo da lakše otpustimo i naše blokade.

Podrška drugih ljudi, naše duhovne porodice tokom ovih radova, daje nam snagu da savladamo ove izazove, a i mi smo tu za njih sa istim razlogom.

Na ovoj vrsti radionica moguće je raditi na ličnim ili poslovnim temama. Dobro je da pre svog rada unapred razmislite o temi, o tome šta bi za vas bilo dobro rešenje, tj. sa čime biste bili zadovoljni nakon završenog rada.

Lične teme - Teme za rad mogu biti novi posao, harmonizacija odnosa ili situacije sa roditeljima, decom ili partnerom, zdravlje, promena mesta stanovanja i sl.

Poslovne teme - Rade se iz jednog ili nekoliko delova, zavisno od cilja. Najpre se odredi tema, npr. „želim da ostvarim uspešnu saradnju sa navedenim klijentom” ili „želim da sklopim posao sa tim i tim klijentom”, „želim da dobijem posao”, „želim da napredujem”, „želim da dobijem veću platu” i sl.

Priprema za rad na grupnim radionicama

Najuspešniji su oni radovi koji se odnose na trenutno aktuelnu životnu temu, onu koja je na površini naših svakodnevnih zbivanja. Ukoliko su u pitanju snažna osećanja, može se formulisati tema i dobro je formulisati temu na osnovu toga.

Kada je problem „zreo” za rešavanje, onda on najčešće može da se iskaže u jednoj rečenici. Uvek je dobro da problem bude usmeren na rešenje i na budućnost, bez prethodnog tumačenja i osvrta na „krivce”, kako bismo sa što manje predrasuda pristupili radu.

Nakon intervjua, zajedno procenjujemo koliko su tema, ali i sam učesnik spremni za rad. Tu se uzimaju u obzir i trenutno stanje u kome se učesnik nalazi, i sledeći faktori:

  • da li tema ima dovoljno energije 
  • da li je učesnik sposoban da se nosi sa procesom i uvidima koji se pokrenu tokom rada

Prilikom biranja teme, važno je voditi računa o tome da ono što služi budućnosti ima prioritet nad onim što je bilo u prošlosti.

Informacije koje su potrebne za intervju

Iznose se samo neophodne informacije bez mnogo detalja. Koristi se porodična mapa, koja se crta na individualnom radu tako da uključuje:

  • mamu, tatu, maćehu ili očuha (ako ih ima), braću i sestre, baku i deku sa obe strane;
  • spontane pobačaje, abortuse, bebe umrle odmah nakon rođenja;
  • nekoga iz porodice ko je rano umro, ubijen, „crne ovce” ili nekoga ko je odbačen od porodice iz bilo kojih razloga, nekoga ko je imigrirao iz druge zemlje, ako je uz njega vezana neka neobična i „teška” priča, a osoba čije je mapa oseća potrebu da ga nacrta u porodičnom stablu.

Takođe, dobro je pripremiti i sledeće informacije:

-  progone, egzile, iseljavanja;

- odvajanje dece od jednog ili oba roditelja, nepoznati roditelji, napuštanje od strane roditelja, rana smrt roditelja, usvajanje;

-  gubitak imanja, kuće ili nekih drugih poseda;

- prerane smrti;

- ozbiljne bolesti;

- zavisnosti;

- nesrećne slučajeve;

- događaje  vezane za rat;

- nepravde načinjene porodici;

- samoubistva;

- psihijatrijske bolesti;

- sve  značajne događaje koji su uticali na sudbinu porodice.

Od informacija su važni događaji vezani uz navedene parametre, dok detalji ponašanja nisu toliko važni.

Kako se crta autentična porodična mapa možete pogledati ovde

Priprema za poslovni rad

Za poslovni rad potrebno je da se nacrta organizaciona šema. Prilikom crtanja šeme, važno je nacrtati sve glavne parametre vezane za situaciju koja se rešava.

Na primer, ako radite poslovni rad za bolju poziciju u firmi, veću platu i sl., crtate šemu za sledeće parametre: firma, vlasnik, konkurent, direktor, šef, radnik 1, radnik 2 ... vi, kupac, dobavljač i sl.

Ukoliko se radi o vašoj ličnoj firmi, crta se vlasnik (vi), misija/poslovanje, delatnost/proizvodi, lokacije, ciljani kupci, misija, vizija, vrednosti.

Ako je neko kupio firmu, važno je istražiti istorijat promena vlasnika, ključnih kadrova i sl.

U slučaju da ne raspolažete ovim podacima, tokom vašeg rada u polju, ove informacije će se po pravilu same pokazati kroz uvide.

Osim grupnih, možete raditi na porodičnom stablu i na individualnim radionicama