Individualne radionice mogu biti lične i poslovne. Lične se rade na principu Tranformacije karmičkih obrazaca.

• Čemu služe: Individualne radionice mogu biti lične i poslovne. Radi se na problemima, traumama, blokadama, ciljevima, odnosima. Osvešćujete i integrišete prirodne veštine koje su ležale uspavane u vama. Učeći duhovne lekcije, unapređujete svoje talente i sposobnosti uz pomoć tehnika koje koriste uspešni ljudi. Pišete novu ličnu biografiju onako kako to pobednici rade.
• Kako se radi: Aktivnim učešćem kroz praktično-edukativni rad, učite kako da pravite životne izbore i prevaziđete blokade. Razvijate sopstvene snage i iskustvo, uvežbavate niz novih veština koje doprinose vašem napretku.
• Kome je namenjena: Namenjena je svima koji žele da vode kvalitetnji i uspešniji život.
• Rezultati: Sposobnost za otvorene i odgovorne odnose sa drugima, sposobnost sagledavanja problema i rešenja, asertivno ponašanje, zadovoljstvo sobom i svojom porodicom, poslom, životom. Promene koje donosi novo duhovno iskustvo vrlo brzo postaju vidljive vama i ljudima oko vas - partneru, roditejima, deci, kolegama na poslu, prijateljima.
• Dinamika rada: Individualni susreti po potrebi, u trajanju od po 1.5 sat

Individualne radionice, osim što donose rešenja u problematičnim situacijama, korisne su i za to da se precizno odredi tema pre grupnog rada ili da se presloži ono što doživite posle grupnog rada.

Koristi i rezultati od ovakvog načina rada
Promene koje donosi novo duhovno iskustvo vrlo brzo postaju vidljive vama i ljudima oko vas -
partneru, roditejima, deci, kolegama na poslu, prijateljima.
• Otklanjate blokade i traume. Razvijate prirodne sposobnosti koje su bile uspavane u vama.
• Stvaraju se unutrašnji uslovi za ostvarenje cilja, (bez otpora), što je inače najteže postići
• Rasterećenost od problema i sposobnost da se prepoznaju njihovi pravi uzroci.
• Emocionalna otvorenost.
• Prestanak okrivljivanja drugih, destruktivnih navika.
• Sposobnost za otvorene i odgovorne odnose sa drugima, da pričate o svemu i sa svakim, bez
tabua.
• Unutrašnji mir i zadovoljstvo.

Za početnike:

 • Rad na  porodičnoj mapi  
 • Smisao i pravila mape
 • Analiza mape

Za napredne:

 • rad na porodičnim stablu
 • korekcija mape
 • raščišćavanje odnosa
 • kreiranje zdrave povezanosti
 • hod do cilja
 • rad na mijazmima
 • rad na skupnoj zoni
 • rad na arhetipovima
 • rad na tekućim problemima
 • poslovna radionica

 Nakon postavke teme, učesnik radionice koji radi svoj rad se opusti i vizualizuje situaciju na kojoj želi da radi tako što ulazi u osećaj koji ima u vezi sa tom situacijom. Usredsređivanjem na sopstvene osećaje, telesne reakcije, emocije i misli, psihičko stanje, stiču se uvidi kojih pre nismo bili svesni. Informacije skrivene duboko u našoj podsvesti izlaze na videlo kako bismo rastvorili traume i otpustili uticaje koji su za nas štetni. Time stičemo uslove da oslobodimo, prihvatimo, oprostimo i otpustimo ono što nas je pritiskalo. Dobijamo uvid u viši smisao problema, integrišemo otcepljene delove, prihvatimo lekciju naučenu kroz proces rada i na osnovu nje formiramo životni stil i cilj za ubuduće.

Individualne radionice, osim što donose rešenja u problematičnim situacijama, korisne su i za to da se precizno odredi tema pre grupnog rada ili da se presloži ono što doživite posle grupnog rada.

Rad na porodičnoj mapi

Blog

Rad na porodičnoj mapi

Slaganje porodične mape   Svako od vas se svakodnevno susreće sa akutnim i hroničnim problemima, blokadama i strahovima. Često vam se dešava da upadate u slične probleme i da vrtite jedan isti šablon. Imaze osećaj kao da vaš život nije u vašim rukama. Shvatate da se ponašate po nekom automatizmu, da sabotirate sebe i koristite neke stare stavove i vrednosti. Ti stavovi su možda potpuno pogrešni, ali trenutno nemate bolje i nastavljate tako, najbolje što umete. Ponašate se po navici. Čak i ako primetite da vam je neko ponašanje štetno i besmisleno, vi se i dalje ponašate tako. Teško vam je da bilo šta pokušate novo i drugačije, i najčešće ne vidite izlaz iz ...

Opširnije
Rad na ciljevima

Rad na ciljevima

Tehnikom "Hod do cilja" na individualnim radionicama, iz petlje neuspešnih pokušaja, preko prepreka i blokada, izlazite na put koji vas vodi pravo do cilja Put od želje do cilja „Zа Kаtаrinu sаm sаznаlа preko svoje doktorke homeopаte, kаdа sаm joj se požаlilа dа sаm posle više godinа odlаzаkа kod psihologа osetilа zаsićenje i shvаtilа dа ne nаpredujem. Odlаženje kod Kаtаrine je jednа od nаjboljih stvаri koje sаm urаdilа zа sebe, po znаčаju istа kаo kаd sаm postаlа mаjkа i položilа prаvosudni ispit, jer sаm se bukvlаno ponovo rodilа, nаučilа (i dаlje učim) štа sve mogu. Neopisivo sam poboljšаlа kvаlitet svog životа i zdrаvljа, psihičkog i fizičkog. Postаjem svesnа ...

Opširnije
Arhetipovi

Arhetipovi

U današnjem zahuktalom životu potrebno je mnogo znanja, veština, talenata, sposobnosti i znanja, jednom rečju, alata, za kvalitetan životni stil Mnoge od talenata i sposobnosti koji su vam potrebni ni ne znate da imate. Leže uspavani u vama. Blokirali ste ih, podsvesno. Većinu koje koristite, uglavnom su po nekom starom davno naučenom šablonu, ko zna od kada. Zastareli su, a vi ni ne znate da možete da ih usavršite. Da biste to postigli, neophodno je da koristite neku efikasnu, dobro osmišljenu i stručno vođenu tehniku. Ažuriranjem talenata i sposobnosti, kao što se ažurira novi softver na kompjuteru, dobićete najnoviju verziju vaših alata, vama po meri, ...

Opširnije